Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Živnosti řemeslné

(§ 20) 

Živnosti řemeslné

Řemeslné živnosti (seznam níže) upravuje příloha č. 1  zákona o živnostenském podnikání. Jsou to živnosti, pro jejichž provozování je třeba splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost k jednotlivým živnostem (vzdělání, praxe, atp). Oproti živnostem koncesovaným však nepodléhají další regulaci ze strany státu a nevyžaduje se pro jejich získání povolení od veřejné správy. Stačí splnit tzv. odbornou způsobilost, která je u každé řemeslné živnosti odlišná.

Vyhledávání živností